PALIO - PUNTO 1.8 8V.

PALIO - PUNTO 1.6 16V.

BRAVO 1.4t

BRAVO 1.4t V2.0

UNO Fire 1.3 8v

CUBO / NOVO1.4 8v